mainpage
referencje  
oferta
download
kontakt
     

 

Wybierz zakres oferty

BHP

PPOż

Ochrona środowiska

Pierwsza pomoc

Usługi z zakresu wymagań prawnych

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powrót

 

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie systemowym zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Spowodowane jest to coraz lepszą świadomością, że bezpieczna praca to większy zysk dla przedsiębiorstwa. Coraz lepiej funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz wynikająca stąd konkurencja stymulują ekonomiczne gospodarowanie ograniczające straty. Bezpieczeństwo pracy nie ogranicza się wyłącznie do zapobiegania urazom pracowników i chorobom zawodowym, ale – zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi – dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących straty przedsiębiorstwa, np.: zanieczyszczenie środowiska, przestoje produkcyjne, awarie sprzętu lub urządzeń.

 

Proponujemy Państwu następujące usługi z zakresu BHP:

• Pełnienie zadań służby BHP w przedsiębiorstwie,
• Szkolenia wstępne,
• Szkolenia okresowe,
• Ocena ryzyka zawodowego,
• Postępowanie powypadkowe,
• Audity bezpieczeństwa,
• Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
• Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,
• Wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

 

Ze względu na charakter działalności firmy, większość realizowanych usług wycenianych jest na podstawie indywidualnego podejścia do Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska powrót

 

Opierając się na zdobytych doświadczeniach pragniemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę firm z zakresu Ochrony Środowiska. Tematyka Ochrony Środowiska oraz wymagań prawnych w tym zakresie to szeroki zakres prac do wykonania w określonych ustawowo terminach. Poznanie tych obowiązków a następnie wdrożenie ich w życie to często sprawy nie do pogodzenia z bieżącą działalnością firmy.

 

Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu następujący zakres usług:

• Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
• Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,•Due diligence - ocena przedsiębiorstw pod kątem ryzyk środowiskowych,
• Prowadzenie wymaganej przez prawo ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki,
  pobór wód),
• Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
  oraz PIOŚ,
• Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych,
• Okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych),
• Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery),
• Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia,
• Pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów,
• Wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko,
• Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego.

 

Ze względu na charakter działalności firmy, większość realizowanych usług wycenianych jest na podstawie indywidualnego podejścia do Klienta. Poniżej przedstawiamy usługi, które mogą Państwo zamówić bezpośrednio przez naszą stronę internetową korzystając z formularza kontaktowego:

NALICZANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 500.00 zł

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OCHRONA ŚRODOWISKA
Cena dla firm do 20 pracowników, większe firmy wyceniane indywidualnie
 400.00 zł

DOKUMENTACJA DO POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW
Cena za usługę od 1500-3000 zł - wyceniane indywidualnie

 

 

 

Obsługa prawna powrót

 

Prowadzenie firmy w czasach nieustannych zmian w wymaganiach prawnych przysparza wiele trudności nawet doświadczonym managerom.
Sytuacja prawna w obszarze BHP oraz Ochrony Środowiska to setki aktów prawnych oraz tysiące konkretnych wymagań dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw. To wszystko sprawia że bardzo trudno poradzić sobie w tych kwestiach bez fachowej pomocy.
Nasze przedsiębiorstwo oferuje współpracę przy identyfikacji, weryfikacji oraz dostosowaniu działalności firm do wymagań prawnych. Nasze szerokie kwalifikacje obejmują swoim zakresem prawo BHP, Ochrony Środowiska, prawo PPOŻ oraz Budowlane.
Podstawową zaletą naszej oferty jest indywidualne podejście do każdej organizacji. Z całej masy aktów prawnych wyszukujemy tylko te dotyczące działalności klienta. W treści poszczególnych aktów prawnych wyszukujemy konkretne artykuły mające zastosowanie w Państwa przedsiębiorstwie .

 

Usługi z zakresu wymagań prawnych:
  • Audit zgodności - kompleksowa ocena działalności firmy pod kątem spełnienia wymagań prawnych (BHP, OŚ, PPOŻ, Prawo Budowlane),
  • Rejestr Wymagań Prawnych - identyfikacja wymagań prawnych odnoszących się do konkretnej działalności firmy,
  • Bieżąca aktualizacja - nadzór nad aktualnością przekazanego Rejestru Wymagań Prawnych, informacje na temat zmian w obowiązujących przepisach, informacje na temat planowanych zmian w przepisach mogących mieć wpływ na działalność organizacji,
  • Baza danych - połączenie dwóch wyżej wymienionych usług – przekazanie konkretnej bazy danych zawierających wymagania prawne oraz okresowa aktualizacja bazy,
  • Konsultacje - w ramach stałej współpracy proponujemy stały dostęp telefoniczny i e - mailowy do naszych ekspertów w celu interpretacji obowiązujących wymagań prawnych.

 

 

 

 

 

 

Usługi przeciwpożarowe powrót
-kompleksowe przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
-dokumentacje przeciwpożarowe (m.in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego itp.),
-badanie wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych,
-konserwacja, przeglądy, serwis sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych,
-próbne ewakuacje dla szkół i innych obiektów,
-sprzedaż sprzętu ppoż.,
-doradztwo prawne i techniczne,
-inne usługi ppoż.

 

 

 

 

 

 

 

 

stralka Pierwsza pomoc - kursy powrót
Obejmuje zakres materiału Pierwsza pomoc Minimum, tematykę automatycznej defibrylacji oraz dodatkowe 3 godziny rozbudowanych ćwiczeń z zakresu urazowego oraz stanów zagrożenia życia. Wszystkie części łącznie gwarantują gruntowne przeszkolenie osób niezwiązanych z medycyną.
Zwracamy uwagę na postępy każdego kursanta z osobna – pracujemy nad uczącym się tak długo, aż jego wyniki pozwolą na wydanie zaświadczenia. Kursant podlega ciągłej ocenie – kładziemy szczególny nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych.

Kursy SA przeprowadzane przez Instruktora Emergency First Rensponse z Bristolu.

Prowadzimy kurs I pomocy typu:
BLS, AED, Secondary Care nad Care for Children.

Kursy przeprowadzane są w siedzibie firmy lub w siedzibie Klienta. Cena zalezy od wielkości grup i jest ustalana indywidualnie.

 

Apteczka pierwszej pomocy
Analiza zawartości apteczek pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy, pomoc w doborze artykułów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy odpowiednio do profilu działalności zakładu.
Konsultacje związane z użyciem wyposażenia oraz wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji oraz rozlokowania apteczek. Zakład otrzymuje pomoc indywidualnego opiekuna na czas realizacji zamówienia.
Usługa dołączona do szkolenia Pierwsza Pomoc w cenie.
Cena: 150 zł